Voor wie?

 

Binnen de praktijk voor Psychiatrie van Joanneke Dalebout kunnen volwassenen terecht met:

 

Stemmings- en angstproblemen

Mensen die in hun functioneren gehinderd worden door angst- of stemmingsklachten (depressie, bipolaire stoornissen).

 

Persoonlijkheidsproblematiek

Mensen die in hun omgang met anderen of op het werk in problemen komen tengevolge van vaste reactiepatronen die niet altijd functioneel zijn.

 

Consultatie en medicatieadvies

Consultatie voor huisartsen, psychologen en praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk. Second opinion. Psychiatrische diagnostiek. Medicatie-evaluatie.

 

 

Voor wie niet?

 

Voor mensen die regelmatig in crisis raken of hoogfrequente zorg nodig hebben en voor mensen die zorg nodig hebben buiten de reguliere uren waarop de praktijk geopend is, is de praktijk niet geschikt. Ook is de praktijk niet geschikt voor mensen met dementie, psychosen of ernstige alcohol- of drugsverslaving. Als u tot één van de voorgenoemde groepen patiënten behoort, kunt u het beste contact opnemen met Parnassia of PsyQ.

VAN BOETZELAARLAAN 136   •   2581 AX DEN HAAG   •  06 - 30 50 80 48   •   INFO@DALEBOUTPSYCHIATER.NL
Fueled by
persoonlijke groei